Friday, 30/09/2022 - 06:15|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Bàn Đạt

BÁO CÁO THÀNH TÍCH NĂM HỌC 2021-2022

PHÒNG GD-ĐT PHÚ BÌNH

TRƯỜNG MN BÀN ĐẠT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/BC-MNBĐ

Bàn Đạt, ngày 01 tháng 6 năm 2022

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG DANH HIỆU “Tập thể lao động tiên tiến”

Tên tập thể đề nghị: Trường mầm non Bàn Đạt

 

          I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

- Trường mầm non Bàn Đạt có trụ sở chính tại xóm Trung Đình, xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

- Điện Thoại: 0979.256.446

- Website: www:http//mnbandat.thainguyen.edu.vn

- Quá trình thành lập và phát triển:

          Trường mầm non Bàn Đạt thành lập năm 1995, trải qua 27 năm thành lập và phát triển, từ một trường học miền núi khó khăn đến nay nhà trường có 4 điểm trường, 18 phòng học và 18 nhóm lớp. Tổng số: 415 học sinh

- Những đặc điểm chính của nhà trường

          Trường mầm non Bàn Đạt có tổng số 58 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó có 37 biên chế. Có 2 tổ chuyên môn, 01 tổ Văn phòng

Nhà trường có chi bộ Đảng. Chi bộ có bí thư, phó bí thư và 23 đảng viên.

Tổ chức Công đoàn có chủ tịch công đoàn và 2 ủy viên, 37 công đoàn viên; Chi đoàn thanh niên và chi hội Chữ thập đỏ.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Nhà trường có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục các cháu từ 3 đến 72 tháng tuổi. Tham mưu với địa phương để xây dựng cơ sở vật chất và thực hiện các nhiệm vụ khác.

Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Hằng năm, tự kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, báo cáo cấp có thẩm quyền bằng văn bản.

Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.

Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa hoặc theo yêu cầu tối thiểu đối với vùng đặc biệt khó khăn.

Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.

Thực hiện kiểm định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

          1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao

          1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác:

Năm học 2021-2022, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, nhiều thách thức gây ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Nhưng trường mầm non Bàn Đạt vẫn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt mọi chỉ tiêu thi đua như:

Tỷ lệ huy động trẻ em đến trường ổn định, tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đạt 29,2%. Tỷ lệ chuyên cần đạt 86%; Tỷ  lệ trẻ em suy dinh dưỡng ở mức 1,9% (giảm 3,4% so với năm học trước)

Cán bộ, giáo viên, nhân viên có nền nếp chuyên môn tốt. Thực hiện đúng chương trình kế hoạch giáo dục, luôn luôn đổi mới phương pháp dạy học, thường xuyên tổ chức các chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng  giáo dục trẻ. Việc đánh giá sự phát triển của trẻ được đánh giá thường xuyên hàng ngày, chủ đề và cuối năm học. Kết quả đánh giá trẻ đạt 100%

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên luôn thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Nhà trường luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các lớp học cũng như  bếp ăn bán trú. Tham mưu với địa phương để xây dựng cơ sở vật chất nhằm đủ phòng học và đồ dùng học liệu cho trẻ. Năm học 2021-2022, nhà trường đã được đầu tư xây dựng mới 10 phòng học kiên cố cùng với hệ thống sân vườn, bếp ăn bán trú tại cụm trung tâm đảm bảo cho học sinh vui chơi học tập. Giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ I, phấn đấu danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ II.

Chất lượng nuôi dưỡng luôn được ưu tiên quan tâm. Các bếp ăn luôn gọn gàng sạch sẽ đảm bảo vệ sinh, có đầy đủ đồ dùng phục vụ cho công tác bán trú tại nhà trường, có đầy đủ hồ sơ quản lý bán trú, có hợp đồng thực phẩm rõ ràng minh bạch. Trong năm học không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên trẻ. Tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 100% và tỷ lệ suy dinh dưỡng là 1,9% (giảm 3,4% so với năm học trước)

Các chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường được thể hiện trong bảng số liệu dưới đây.

 

TT

                              Năm học

 

Nội dung

Năm 2020-2021

Năm 2021-2022

1

Tổng số học sinh

455

415

2

Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ

29,5%

29,2%

3

Tỷ lệ suy dinh dưỡng

5,3

1,9

4

Kết quả đánh giá trẻ đạt

97%

100%

5

Số giáo viên giỏi các cấp huyện

0

7

6

Số đề tài nghiên cứu, sáng kiến kinh nghiệm

5

8

 

Kết quả khen thưởng của đơn vị:

 

 

7

- Số lượng “Lao động tiên tiến”

31

31

8

- Số lượng “CSTĐ cơ sở”

5

6

9

- Số tập thể “Lao động tiên tiến”

1

Đề nghị 2

10

- Số lượng Bằng khen của tỉnh

0

Đề nghị 1

1.2. Việc đổi mới công tác quản lý giáo dục

Thực hiện sự điều chỉnh về cơ cấu tổ chức, Ban Giám hiệu đã lựa chọn nhân sự có đủ năng lực, đủ lòng nhiệt tình, có đạo đức, tư tưởng trong sáng giữ cương vị tổ trưởng, trưởng các đoàn thể. Song song cùng với việc điều chỉnh về cơ cấu tổ chức, Ban Giám hiệu nhà trường đã thực hiện xây dựng nội dung quy chế chuyên môn, quy chế thi đua, các tiêu chí đánh giá công tác kiêm nhiệm phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và tính chất công việc của trường

Thực hiện thay đổi cách điều hành, Hiệu trưởng đã ra quyết định phân công nhiệm vụ rõ ràng tới từng cá nhân. Trên cơ sở đó, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo tới các tổ trưởng thực hiện xây dựng kế hoạch hoạt động tương ứng. Kế hoạch được xây dựng phải khả thi, được nêu rõ ràng, đảm bảo chất lượng, bám sát với thực tế, phù hợp với điều kiện chủ quan, khách quan và được quy trách nhiệm đến người đứng đầu tổ chức. Việc phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch đã được các đ/c tổ trưởng thực hiện nghiêm túc, kịp thời và chất lượng.

1.3. Sáng kiến, đề tài nghiên cứu, giải pháp công tác hoặc áp dụng công nghệ mới  vào thực tiễn của đơn vị

          - Năm học 2021-2022 nhà trường đã có 08 sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng được áp dụng trong công tác quản lý và chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà trường đã góp phần đổi mới tư duy phương pháp tổ chức các hoạt động của giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ

          1.4. Ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị

          Nhà trường sử dụng các phần mềm điện tử để  lưu trữ và quản lý thông tin như Smas, CSDL, Phổ cập giáo dục… có hiệu quả

Trên lớp học, giáo viên thường xuyên sử dụng bài giảng điện tử mang lại hứng thú học tập cho học sinh

2. Phong trào thi đua đã được tổ chức, thực hiện  tại đơn vị

Nhà trường tích cực tham gia đầy đủ các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành phát động

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”… Đã vận dụng  linh hoạt trong công tác hàng ngày.

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

-  100% cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đồng thời tuyên truyền vận động phụ huynh thực hiện tốt

- Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị;

* Công tác sinh hoạt, công khai kế hoạch.

Thực hiện chế độ hội họp (sinh hoạt chi bộ) theo đúng định kì, hàng tháng tổ chức họp hội đồng 1 lần, sinh hoạt chuyên môn 1 lần, tổ chuyên môn sinh hoạt 2 lần/tháng; họp GVCN lớp 4 lần/tháng; họp liên tịch 2 lần/tháng.

Việc triển khai kế hoạch năm học: BGH nhà trường đã tổ chức xây dựng kế hoạch chỉ đạo các  tổ chuyên môn thảo luận đóng góp ý kiến trước khi triển khai, kế hoạch năm được thông qua trong hội nghị CBCC, quá trình triển khai và thực hiện phát huy được tính dân chủ trong cơ quan, nhiều CBGV, NV đóng góp ý kiến thẳng thắn, kế hoạch năm học được nhà trường chỉnh sửa và bổ sung kịp thời phù hợp với kế hoạch của ngành và tình hình thực tế của nhà trường.

Kế hoạch tháng được xây dựng dựa trên cơ sở kế hoạch năm và bám sát kế hoạch của phòng giáo dục chỉ đạo, kế hoạch tháng được thống nhất trong chi bộ, ban giám hiệu sau đó lấy ý kiến của CBGV, NV trong khi họp hội đồng. hàng tháng tổ chức đánh giá tháng trước và triển khai kế hoạch tháng tiếp theo.

Các kế hoạch liên quan đến tổ chuyên môn và các đoàn thể được trưởng các bộ phận triển khai kịp thời phù hợp với thời gian thực hiện, các kế hoạch được duyệt trước khi triển khai và có ghi chép cụ thể trong sổ sinh hoạt.

Về triển khai công văn: BGH, công đoàn triển khai đầy đủ trước toàn thể hội đồng các loại công văn của cấp trên, thường xuyên nhắc nhở CBGV, NV trong quá trình thực hiện, đặc biệt các công văn liên quan đến tài chính, chuyên môn, các chế độ chính sách cũng như giáo dục pháp luật.

Việc mua sắm các tài sản lớn của nhà trường đều được đưa ra bàn bạc trong chi bộ, ban giám hiệu, lấy ý kiến và công khai trước tập thể, do đó tất cả CBGVNV điều được biết và giám sát. Giá cả mua sắm, nơi mua sắm đều được công khai, tạo điều kiện cho CBGVNV giám sát.

Các kế hoạch mà nhà trường xây dựng đều được công khai minh bạch, kế hoạch phối hợp với công đoàn được hưởng ứng tích cực và hoạt động có hiệu quả.

* Công tác chính trị tư tưởng và đạo đức tác phong và thực hiện pháp luật.

100% CBGVNV tham gia học tập các lớp chính trị do ngành tổ chức, thường xuyên tuyên truyền các văn bản về pháp luật như luật giáo dục, ATGT để  CBGV, NV  được biết

BGH thường xuyên chấn chỉnh, nhắc nhở CBGV, NV  phải có những hành vi đạo đức và tác phong của nhà giáo chuẩn mực và là tấm gương cho học sinh noi theo, nếu sai phạm được nhắc nhở và công khai  kịp thời.

* Đánh giá xếp loại CBGVNV; công tác thi đua khen thưởng.

BGH nhà trường triển khai đầy đủ các yêu cầu, nội dung, tiêu chuẩn để CBGVNV  được biết, việc xét thi đua được thực hiện từ tổ trở lên, tổ chức họp ban thi đua mỗi tháng 1 lần để họp xét và công khai cụ thể  kết quả đạt được của từng cá nhân và tập thể, đọc rõ những kết quả và tồn tại của từng CBGVNV, tổ chức lấy ý kiến và lắng nghe ý kiến của các cá nhân. Việc đánh giá căn cứ vào nội dung đăng kí của từng cá nhân, đúng với qui định xếp loại, đánh giá theo chuẩn.

          Tổ chức bình chọn, sắp xếp danh hiệu theo thứ tự từ các tổ, phân rõ các nội dung khen thưởng cho từng cá nhân và tập thể, họp ban thi đua của nhà trường bình chọn và công khai trước hội đồng, việc thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự, chính xác phù hợp với tình hình chung của nhà trường.

* Công khai việc thực hiện các chế độ, quyền lợi của CBGVNV.

Triển khai đầy đủ các văn bản có liên quan, niêm yết tại văn phòng những thông tin, danh  sách CBGVNV  được hưởng các quyền lợi đúng theo qui định của pháp luật.

Chi trả lương hàng tháng, giải quyết các chế độ nghỉ sinh, làm thêm giờ, tiền thưởng, bảo hiểm… đúng thời gian, không thiếu sót, việc trừ  lương hàng tháng theo qui định điều được triển khai đầy đủ để CBGV, NV  được biết.

Công khai tài chính theo thông tư 61/2017/TT-BTC . Công khai ngân sách giao hàng năm trước hội đồng nhà trường. Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

- Kết quả thực hiện cải cách hành chính

Việc cập nhật, triển khai, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật đến công chức viên chức sâu sát và kịp thời thông qua các cuộc họp, lịch làm việc hàng tháng, hàng tuần, hộp thư điện tử, trang thông tin điện tử của đơn vị.

          Cải cách thủ tục hành chính.

Nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động, ghi biên bản cuộc họp chính xác đầy đủ. Giảm các thủ tục rườm rà không cần thiết.

Chú trọng công tác tiếp dân được lịch sự nhanh gọn, rõ ràng, tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu.

Nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Thủ tục nhập học, thủ tục thanh toán tài chính, thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và học sinh,…

Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cán bộ viên chức, phụ huynh, công dân và các đơn vị về các quy định hành chính kịp thời.

Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính bằng các các hình thức như: Công bố quy trình thủ tục nhập học, thanh toán,... tại địa điểm giải quyết công việc. Một số thủ tục được công bố trên website của trường.

- Nêu kết quả thực hiện an ninh trật tự, an toàn giao thông của đơn vị;

Nhà trường tuyên truyền sâu rộng việc chấp hành an toàn giao thông đến toàn thể CB, GV, NV, 100% CB,GC,NV ký cam kết không vi phạm

- Xây dựng mối đoàn kết nội bộ trong đơn vị;

Nhà trường xây dựng tập thể đoàn kết, cùng nhau phấn đấu để xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh

- Kết quả xây dựng cơ quan văn hóa hàng năm, tỷ lệ bình quân số gia đình CBCC đạt gia đình văn hoá hàng năm.

Trường đạt cơ quan văn hóa, 100% CB,GV,NV đạt gia đình văn hóa

          4. Chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên

          - Cùng với việc cải thiện điều kiện làm việc, nhà trường luôn quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVC. Thực hiện đúng, đủ, kịp thời và công bằng các chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp ốm đau, các chế độ bảo hiểm, phụ cấp đứng lớp.    

 Bên cạnh đó, nhà trường còn quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, về thời gian và kinh phí để cán bộ, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

          Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất cho giáo viên cũng được quan tâm như tổ chức tặng quà nhân các ngày lễ, tết, thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời khi cán bộ, viên chức đơn vị hoặc thân nhân gặp khó khăn trong cuộc sống.

          5. Hoạt động xã hội, từ thiện: Tập thể nhà trường thực hiện tốt các cuộc ủng hộ như “Tết vì người nghèo”; “quỹ nhân đạo”… tặng quà tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ cho khu cách ly Covid -19 tại xã, ủng hộ qua tin nhắn SMS… Tổng số tiền ủng hộ trong năm là: 16.200.000đ

Nhà trường tích cực vận động CB,GV,NV tham gia các hoạt động xã hội như dọn dẹp vệ sinh môi trường, hiến máu tình nguyện…

6. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể

          6.1. Công tác xây dựng Đảng

          - Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị;

* Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Sinh hoạt Chi bộ hằng tháng, Bí thư Chi bộ tổ chức quán triệt tới đội ngũ cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên (CB, ĐV, GV và NV) về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, bao gồm: Nghị quyết của Đảng các cấp; các chủ trương, chính sách đổi mới của đất nước, các quy định của ngành…Đây là một trong những hoạt động trọng tâm để làm cho CB, ĐV, GV và NV nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Nội dung giáo dục thường xuyên mà Chi bộ Đảng luôn hướng tới là làm cho mỗi CB, ĐV, GV và NV luôn có ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo bằng việc tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.

* Lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội

Chi bộ thực hiện lãnh đạo nhà trường bằng nghị quyết và các chủ trương biện pháp lớn. Chi bộ định hướng công tác nhân sự cho bộ máy của nhà trường. Nhà trường tổ chức các hoạt động bằng kế hoạch trên cơ sở chủ trương, Nghị quyết của Chi bộ. Chi bộ định hướng mục tiêu bằng tư tưởng, quan điểm. Nhà trường tổ chức các hoạt động để đạt mục tiêu bằng giải pháp, biện pháp.

Chi bộ trực tiếp chỉ đạo tổ chức công đoàn, các tổ chức đoàn thể khác thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, vai trò của tổ chức, ý thức chăm lo đời sống cho các công đoàn viên, động viên đoàn viên hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành trọng trách sự nghiệp giáo dục đào tạo.

Chi bộ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát trong việc chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm, về thực hiện nhiệm vụ được giao, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của chi bộ. Công tác kiểm tra định kỳ và thường niên là sự thể hiện nghiêm minh trong việc chấp hành Điều lệ Đảng.

          - Kết quả cụ thể: năm học 2021-2022 chi bộ đã kết nạp được 3 đảng viên, có 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 19 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh

 

          6.2. Công tác xây dựng đoàn thể

+ Công đoàn đạt: Công đoàn vững mạnh ;

+ Chi đoàn đạt: Chi đoàn vững mạnh.

7. Những biện pháp hoặc nguyên nhân để đạt được thành tích

III. KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

            1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2019-2020

Tập thể LĐTT

Số 3595/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND huyện Phú Bình

2020-2021

Tập thể LĐTT

Số 5511/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND huyện Phú Bình

2020-2021

Tập thể Tiêu biểu

Số 5512/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND huyện Phú Bình

 

        2. Hình thức khen thưởng: Giấy khen

Trên đây là báo cáo thành tích của trường mầm non Bàn đạt đề nghị UBND huyện Phú Bình tặng danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến” năm học 2021 - 2022.

 


 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Hảo

 

 

 

 

Tác giả: Trường Mầm non Bàn Đạt
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 15
Tháng 09 : 820
Năm 2022 : 3.521