Friday, 30/09/2022 - 07:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Bàn Đạt

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2021-2022

 

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN PHÚ BÌNH

TRƯỜNG MN BÀN ĐẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do-Hạnh phúc

 

Số: 110 /QĐ - MNBĐ

                  Bàn Đạt,  ngày 01 tháng 6 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công khai quyết toán các khoản thu sự nghiệp,  thỏa thuận, thu hộ chi hộ, tài trợ năm học 2021 – 2022 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON BÀN ĐẠT

 

Căn cứ Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn thu từ Ngân sách Nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của dân;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán trường MN Bàn Đạt;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán các khoản thu tự nguyện, thỏa thuận, thu hộ chi hộ năm học 2021 - 2022 của trường MN Bàn Đạt kể từ ngày 01/6/2022 đến hết ngày 30/07/2022 (có bảng quyết toán chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng trường, bộ phận kế toán và các tổ hành chính, tổ chuyên môn có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Phòng GDĐT huyện;
- Lưu: KT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Trần Thị Hảo

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN PHÚ BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG MN BÀN ĐẠT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

               Bàn Đạt, ngày 01 tháng 6 năm 2022

 

 

QUYẾT TOÁN CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU

NĂM HỌC 2021 - 2022

1. Thu tài trợ:

- Kế hoạch vận động tài trợ trong năm học để tiến hành làm các hạng mục công việc như sau: 97.500.000 đồng.

          + Mua bếp ga công nghiệp : 31.590.000 đ

          + Mua tủ nấu cơm ga: 16.000.000 đ

          + Xây bồn hoa trước cửa nhà B cụm Trung Tâm: 9.790.000 đ

          + Xây dựng nhà xử lý rác thải cụm Trung Tâm: 11.470.000 đ

          + Sửa chữa hệ thống lớp học, điện nước 4 cụm: 28.650.000 đ

- Số tiền vận động tài trợ được đến ngày 31/5/2022 là: 97.500.000 đồng.

-  Số tiền tài trợ được sử dụng để thanh toán tiền làm các hạng mục công việc, các nội dung công việc là: 97.500.000 đồng. Trong đó:

+ Mua bếp ga công nghiệp : 31.590.000 đ

          + Mua tủ nấu cơm ga: 16.000.000 đ

          + Xây bồn hoa trước cửa nhà B cụm Trung Tâm: 9.790.000 đ

          + Xây dựng nhà xử lý rác thải cụm Trung Tâm: 11.470.000 đ

          + Sửa chữa hệ thống lớp học, điện nước 4 cụm: 28.650.000 đ

2. Thu thỏa thuận:

2.1. Tiền Ga: ( Thu: 155.000đ/năm)

- Dư năm học 2020-2021: 0 đồng.

- Thu năm học 2021-2022: 58.095.000 đồng.

- Chi năm học 2021-2022:  58.095.000 đồng.

          Trong đó:

                   + Chi mua ga phục vụ nấu ăn cho trẻ là: 52.786.000 đồng.

                   + Trả lại phụ huynh là: 5.309.000 đồng.

- Dư năm học 2021-2022: 0 đồng.

2.2. Tiền Nước( Thu: 5.000đ/tháng x 9 tháng)

- Dư năm học 2020-2021: 0 đồng.

- Thu năm học 2021-2022: 16.889.000 đồng.

- Chi năm học 2021-2022:  16.889.000 đồng.

          Trong đó:

                   + Chi mua nước tinh khiết phục vụ cho trẻ là: 11.781.000 đồng.

                   + Trả lại phụ huynh là: 5.108.000 đồng.

- Dư năm học 2021-2022: 0 đồng.

2.3. Tiền đồ dùng bán trú( Thu: 150.000đ/năm)

- Dư năm học 2020-2021: 0 đồng.

- Thu năm học 2021-2022: 56.792.000 đồng.

- Chi năm học 2021-2022:  56.792.000 đồng.

          Trong đó:

                   + Chi mua đồ dùng, chăn, chiếu, đồ dùng phục vụ bán trú cho trẻ là: 54.746.000 đồng.

                   + Trả lại phụ huynh là: 2.046.000 đồng.

- Dư năm học 2021-2022: 0 đồng.

2.4. Tiền ăn( Thu 15.000đ/ngày)

- Dư năm học 2020-2021: 0 đồng.

- Thu năm học 2021-2022: 371.205.000 đồng.

- Chi năm học 2021-2022:  371.205.000 đồng.

          Trong đó:

                   + Chi tiền ăn bán trú cho trẻ là: 353.850.000 đồng.

                   + Trả lại phụ huynh là: 17.355.000 đồng.

- Dư năm học 2021-2022: 0 đồng.

3. Các khoản thu hộ, chi hộ

3.1. Tiền quỹ khuyến học:

3.1. Tiền quỹ khuyến học: ( Dự kiến thu từ 20.000.000đ-23.000.000đ)

- Dư năm học 2020-2021: 0 đồng.

- Thu năm học 2021-2022: 19.322.000 đồng.

- Chi năm học 2021-2022:  19.322.000 đồng.

        Trong đó: Chi tiền mua quà tặng thưởng cho học sinh chăm ngoan xuất sắc, học sinh chăm ngoan năm học 2021-2022 là: 19.322.000 đồng.

        - Dư năm học 2020-2021: 0 đồng

3.2. Tiền đồ dùng học liệu, đồ dùng đồ chơi: ( Dự kiến thu: Mẫu giáo 5 tuổi: 452.000đ; Mẫu giáo 4 tuổi: 386.000đ; Mẫu giáo 3 tuồi: 383.000đ; Nhà trẻ: 323.000)

- Dư năm học 2020-2021: 0 đồng.

- Thu năm học 2021-2022: 150.857.000 đồng.

- Chi năm học 2021-2022:  150.857.000 đồng.

  Trong đó: Chi tiền mua sách học liệu cho trẻ năm học 2021-2022: 47.100.000 đ.

                     Chi tiền mua đồ dùng, đồ chơi: 103.757.000 đ

- Dư năm học 2021-2022: 0 đồng

3.3. Tiền quỹ cha mẹ học sinh: ( Dự kiến thu từ 11.000.000đ - 13.000.000đ)

- Dư năm học 2020-2021: 0 đồng.

- Thu năm học 2021-2022: 11.592.000 đồng.

- Chi năm học 2021-2022:  11.592.000 đồng.

  - Dư năm học 2021-2022: 0 đồng

4.  Khoản thu theo quy định (Tiền học phí)

Mẫu giáo: 25.000đ/tháng

Nhà trẻ: 40.000đ/tháng

- Thu năm học 2021 - 2022: 46.430.000 đồng.

          Học kì I: 25.500.000 đồng.

+ Thu thực tế học kì I: 18.362.500 đồng.

          + Cấp bù học kì I: 7.137.500 đồng.

          Học kì II: 20.930.000 đồng.

+ Thu thực tế học kì II: 15.780.000 đồng.

          + Cấp bù học kì II: 5.150.000 đồng.

          Số tiền trên đã nộp 100% về tài khoản KBNN của nhà trường để thực hiện chi 40% cải cách tiền lương và chi hoạt động.

          Trên đây là quyết toán các khoản thu chi trong năm học 2021-2022 của trường Mầm non Bàn Đạt.

 

Kế toán

 

 

 Trần Thị Cúc

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Trần Thị Hảo

 

 

Tác giả: Trường Mầm non Bàn Đạt
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 15
Tháng 09 : 821
Năm 2022 : 3.522