Monday, 14/06/2021 - 00:21|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Bàn Đạt

Công khai quyết toán các khoản thu 2018-2019

PHÒNG GD-ĐT PHÚ BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÀN ĐẠT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   62/BC-MNBĐ

Bàn Đạt, ngày   30  tháng 05 năm 2019

 

BÁO CÁO

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU THEO QUY ĐỊNH; THU THỎA THUẬN; THU HỘ - CHI HỘ NĂM HỌC 2018 – 2019

 

            Hôm nay, ngày  30 tháng 05 năm 2019.

          Địa điểm: Tại Trường Mầm non Bàn Đạt.

          Thành phần:

1.

Bà: Trần Thị Hảo

Hiệu trưởng

2.

Bà: Diệp Thị Xuân

Phó hiệu trưởng

3.

BÀ: Vũ Thị Kim Năm

Phó hiệu trưởng

4.

Bà: Dương Thị Liệu

Phó hiệu trưởng

5.

Bà: Nguyễn Thị Bích Phượng

Chủ tịch công đoàn

6.

Bà: Cao Thị Hà Phương

Trưởng ban thanh tra nhân dân

7.

Bà: Trần Thị Cúc

Kế toán

8.

Ông: Dương Đình Thụ

Thủ quỹ

 

NỘI DUNG

 

Trường Mầm non Bàn Đạt tiến hành báo cáo công khai quyết toán các khoản thu thỏa thuận; thu hộ - chi hộ năm học 2018 – 2019 của Trường mầm non Bàn Đạt như sau:

1.Tiền thu theo quy định. Thu học phí:

Mức thu:   + Nhà trẻ: 40.000/hs/tháng x 9 tháng.

                  + Mẫu giáo: 25.000/hs/tháng x9 tháng.

          Phần thu: 145.480.000 đ

+  Dư năm học 2017-2018 chuyển sang: 18.300.000 đ.

          +  Thu năm học 2018-2019: 44.892.500 đ.

+ Cấp bù năm học 2018-2019: 100.587.500 đ

           Phần chi: 87.090.625 đ

          - Chi hoạt động chuyên môn : 28.544.625 đ.

          - Chi mua sắm, sửa chữa : 17.636.000 đ

          - Chi tiền cải cách tiền lương : 40.900.000 đ.

          + Tông năm học 2018-2019 :  76.689.375đ.

          2. Tiền thu thoa thuận.

          * Tiền đồ dùng bán trú, đồ dùng chung : Mức thu : 270.000 đồng

          +  Dư năm 2017-2018 chuyển sang: 0 đ.

          +  Thu năm học 2018-2019:  123.097.000 đ.

          + Chi năm học 2018-2019: 123.097.000 đ.

          + Tồn năm học 2018-2019: 0 đ

* Tiền chất đốt ( ga + củi): Mức thu : 100.000 đồng

          +  Dư năm 2017-2018 chuyển sang: 0 đ.

          +  Thu năm học 2018-2019:  45.557.000 đ.

          + Chi năm học 2018-2019: 45.557.000 đ.

          + Tồn năm học 2018-2019: 0 đ

* Tiền ăn của trẻ: Mức thu : 13.000đ/ngày

          +  Dư năm 2017-2018 chuyển sang: 0 đ.

          +  Thu năm học 2018-2019:  797.433.000 đ.

          + Chi năm học 2018-2019: 797.433.000 đ.

          + Tồn năm học 2018-2019: 0 đ

          3. Tiền thu hộ - chi hộ.

* Tiền khuyến học:

          +  Dư năm 2017-2018 chuyển sang: 0 đ.

          +  Thu năm học 2018-2019:  13.765.000 đ.

          + Chi năm học 2018-2019: 13.765.000 đ.

          + Tồn năm học 2018-2019: 0 đ

          Trên đây là báo cáo công khai quyết toán các khoản thu năm học 2018-2019.

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Hảo

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 06 : 49
Năm 2021 : 1.369