Monday, 14/06/2021 - 00:27|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Bàn Đạt

Kế hoạch tuyển sinh 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT PHÚ BÌNH

TRƯỜNG MẦM NON BÀN ĐẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  70 /KH-MNBĐ

Bàn Đạt, ngày 01 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

Căn cứ Điều lệ trường Mầm Non tại Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương;

Trường Bàn Đạt xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Đảm bảo chỗ học cho học sinh mầm non trên địa bàn ra lớp, thực hiện tốt yêu cầu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

2. Việc xét tuyển thực hiện theo nguyên tắc: ưu tiên cho trẻ 5 tuổi có hộ khẩu tại xã Bàn Đạt, tạo điều kiện cho các cháu tại địa phương khác đến học tập

- Tuyển sinh số lượng trẻ nhà trẻ  độ tuổi (từ 18-35 tháng tuổi) và trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi vào trường phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và nhà trường.

- Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục.

II. NỘI DUNG

1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

2. Nguyên tắc tuyển sinh: Tuyển sinh công khai, công bằng, khách quan và tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ và cha mẹ trẻ.

3. Đối tượng tuyển sinh: Tuyển sinh trẻ trong độ tuổi mầm non từ 24-72 tháng tuổi trên địa bàn xã Bàn Đạt (cả trẻ có hộ khẩu tạm trú trên địa bàn xã).

4. Địa bàn tuyển sinh: Tuyển sinh trẻ cư trú trên địa bàn xã Bàn Đạt

5. Hồ sơ tuyển sinh:

-  Đơn xin học;

-  Giấy khai sinh (bản sao photo công chứng);

          -  Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng) hoặc giấy xác nhận nơi cư trú trên địa bàn của công an xã.

+ Bản phô tô sổ hộ nghèo, hồ sơ chính sách ưu tiên (nếu có).

6. Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 15/8/2019. Cụ thể như sau:

- Tuyển sinh bắt đầu từ ngày 15/8/2019 đến ngày 21/8/2019.

- Thời gian nhận hồ sơ: Các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần.

+ Buổi sáng: Từ 7h00' đến 11h00'.

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 16h30'.

- Địa điểm: Tại các điểm trường

5. Chỉ tiêu tuyển sinh

KHỐI TUỔI

SỐ LỚP

DỰ KIẾN       SỐ HỌC SINH

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Nhà trẻ

(25 - 36 tháng)

4 lp

70 cháu

 

- Trung Đình

- Đá Bạc

- Bờ Tấc

- Việt Long

Các cháu sinh năm 2017

Khối 3 tuổi

5 lớp

111 cháu

 

- Trung Đình

- Đá Bạc

- Bờ Tấc

- Việt Long

- Đồng Quan

(Các cháu sinh năm  2016 )

Khối 4 tuổi

5 lớp

130 cháu

 

- Trung Đình

- Đá Bạc

- Bờ Tấc

- Việt Long

- Đồng Quan

(Các cháu sinh

năm 2015)

Khối 5 tuổi

5 lớp

149 cháu

 

- Trung Đình

- Đá Bạc

- Bờ Tấc

- Việt Long

- Đồng Quan

(Các cháu sinh năm 2014)

Tng cng

19

460 cháu

 

 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhà trường.

- Tổ chức điều tra số trẻ hiện có trên địa bàn xã, xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020 phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và nhà trường.

- Duyệt kế hoạch tuyển sinh với Phòng GD&ĐT, báo cáo kế hoạch tuyển sinh với UBND xã.

- Triển khai kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyển sinh đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

- Thông báo công khai kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh bằng các hình thức: Đăng trên Website của nhà trường, niêm yết tại bảng thông báo, gửi bằng văn bản đến các thôn xóm trên địa bàn xã, phối hợp với Ban văn hóa xã phát thông tin trên hệ thống truyền thanh của xã.

- Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Hội đồng.

- Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất và tình hình đội ngũ giáo viên để giao chỉ tiêu cho các nhóm lớp bảo đảm đúng tỷ lệ trẻ/nhóm, lớp theo quy định của Điều lệ trường mầm non và Quyết định về việc giao chỉ tiêu phát triển Giáo dục hệ công lập năm học 2019 - 2020.

2. Ban tuyển sinh

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ tuyển sinh: Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh...trong giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, đơn xin học,

- Tổ chức xét tuyển và lập danh sách tuyển sinh.

- Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020 của Trường Mầm Non Bàn Đạt. Đề nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên và Hội đồng tuyển sinh của nhà trường nghiêm túc thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc gì thì báo cáo ngay với Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh để kịp thời giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Phú Bình (b/c);

- UBND xã Bàn Đạt (b/c);

- CB, GV, NV, HĐ tuyển sinh trường (t/h);

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Hảo

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 06 : 49
Năm 2021 : 1.369