Friday, 30/09/2022 - 06:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Bàn Đạt

KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ NĂM HỌC 2021-2022

 

PHÒNG GD ĐT PHÚ BÌNH
TRƯỜNG MN BÀN ĐẠT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 140/KH-MNBĐBàn Đạt, ngày 06 tháng 9 năm 2022

 

 

KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ NĂM HỌC 2021-2022

 

Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

  Căn cứ công văn số 1943/SGDĐT- KHTC, ngày 27/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2021-2022.

Căn cứ công văn số 719/PGDĐT-CM, ngày 30 tháng 8 năm 2021 của phòng GDĐT huyện Phú Bình về việc chỉ đạo thực hiện công tác đầu năm học 2021-2022.

Căn cứ biên bản kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất ngày 13 tháng 8 năm 2021.

Trường MN Bàn Đạt xây dựng kế hoạch vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ năm học 2021 - 2022 cụ thể như sau:

          I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

  1. Thuận lợi

Trường Mầm non Bàn Đạt nằm trên địa bàn xã Bàn Đạt là 1 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nhưng tình hình chính trị địa phương ổn định. Nhà trường luôn được Đảng ủy, các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân tạo điều kiện quan tâm sâu sắc tới các điều kiện giáo dục đào tạo đối với sự phát triển của xã hội, của địa phương. Nhà trường còn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Phòng giáo dục, các cấp ủy đảng, chính quyền. Có sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức xã hội, Hội cha mẹ học sinh của nhà trường.

Đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy nhiệt tình, năng động, có trình độ đạt chuẩn 94,3%. (còn 2 giáo viên có trình độ Trung cấp)

Đươc sự ủng hộ của các bậc cha mẹ học sinh, các tổ chức chính trị xã hội trong và ngoài nhà trường.

Công tác khuyến học của địa phương những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của nhân dân về công tác giáo dục được nâng lên. Cha mẹ học sinh đều quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của con em mình.

Chất lượng giáo dục của nhà trường ngày một nâng cao.

  1. Khó khăn

Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường chưa đồng nhất. Tại các điểm trường một số phòng học, thiết bị phòng học, công trình vệ sinh đã xuống cấp nghiêm trọng, đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị phục vụ dạy và học còn thiếu, đồ chơi ngoài trời đã han gỉ, gãy, hỏng bong tróc lớp sơn bảo vệ, trang thiết bị phục vụ bán trú như bếp gas, nồi cơm gas còn thiếu.

Phụ huynh học sinh đa số là thuần nông, có thu nhập thấp nên việc tạo điều kiện cho con em học tập và đầu tư cho giáo dục còn rất hạn hẹp.

 Nhà trường thuộc xã đặc biệt khó khăn nên việc huy động, kêu gọi ủng hộ, tài trợ còn gặp rất nhiều khó khăn. Trong địa phương chưa có doanh nhiệp, tổ chức cá nhân nào đầu tư tài trợ cho nhà trường.

II. MỤC ĐÍCH CÔNG TÁC TÀI TRỢ

- Nhằm hỗ trợ kinh phí để trang bị thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy học, cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục, công trình phục vụ hoạt động tại nhà trường, hỗ trợ hoạt động giáo dục đào tạo trong nhà trường.

- Làm chuyển biến nhận thức của các tổ chức, đoàn thể, các ngành, mọi cá nhân, tập thể trên địa bàn xã về vị trí, vai trò quan trọng của việc vân động, tài trợ giáo dục trong quá trình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương. Xác định rõ vai trò trách nhiệm nghĩa vụ học tập và đóng góp sức người, sức của để phát triển sự nghiệp giáo dục.

- Không thực hiện vận động tài trợ để chi trả các khoản như: Thù lao, giảng dạy, các khoản chi liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, các hoạt động an ninh, thù lao duy trì vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, chi phí hỗ trợ công tác quản lý giáo dục nhà trường.

III. ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI – CÁC KHOẢN MỤC CẦN KINH PHÍ TÀI TRỢ

1. Đối tượng hưởng lợi

Đối tượng hưởng lợi là toàn bộ học sinh trường mầm non Bàn Đạt. Nếu có kinh phí tài trợ, toàn thể học sinh được học tập và tu dưỡng trong môi trường có cơ sở vật chất tốt, an toàn, thân thiện. Nhà trường có điều kiện để nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục; giúp nhà trường duy trì và giữ vững trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia. Nguồn kinh phí tài trợ có tác dụng hỗ trợ các hoạt động giáo dục giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng sống tốt, có khả năng hòa nhập, sáng tạo.

Đồng thời, tập thể cán bộ giáo viên được giảng dạy và công tác trong một môi trường sư phạm  xanh - sạch - đẹp, có tác dụng nâng cao hiệu quả công tác, đem đến chất lượng giảng dạy tốt nhất phục vụ cho mọi đối tượng học sinh.

2. Đối tượng vận động tài trợ

- Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn trong và ngoài xã

- Các cá nhân, các bậc phụ huynh có lòng hảo tâm ủng hộ, tài trợ cho nhà trường.

3. Nội dung, các khoản mục cần kinh phí tài trợ

Huy động và sử dụng nguồn kinh phí vận động tài trợ được để tiến hành làm 04 hạng mục công việc như sau:

- Sửa chữa, thay thế thiết bị điện nước, công trình vệ sinh nhà lớp học, sơn sửa đồ chơi ngoài trời

- Mua bếp gas công suất lớn cho bếp ăn bán trú

- Mua tủ cơm nấu bằng gas dung tích 20kg

- Xây dựng khuôn viên vườn hoa cây cảnh trước khu B; xây khu xử lý rác

4. Thời gian vận động tài trợ

Từ đầu năm học 2021-2022 đến khi hoàn thành mục tiêu, nhu cầu vận động tài trợ.

IV. Nguyên tắc và hình thức tài trợ

Vận động tài trợ trên cơ sở đóng góp tự nguyện bằng tiền hoặc hiện vật. Đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, không thống nhất mức vận động, không thu theo đầu học sinh. Việc thu chi đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định, thống nhất công khai, quyết toán đúng quy định.

1. Tài trợ bằng tiền mặt

Nhà tài trợ sẽ chuyển một khoản tiền bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ, kim cương, đá quý, kim loại quý trực tiếp cho nhà trường hoặc thông qua tài khoản của nhà trường.

Tên tài khoản: Trường Mầm non Bàn Đạt.

Địa chỉ: Bàn Đạt, Phú Bình, Thái Nguyên.

Tài khoản tiền gửi tại KBNN Phú Bình: 3713.0.1112936.00000

Tài khoản mở tại ngân hàng Nông nghiệp huyện Phú Bình: 8507215020411

          2. Tài trợ bằng hiện vật

Nhà tài trợ chuyển giao cho nhà trường sách vở, quần áo, lương thực, thực phẩm, vật liệu, thiết bị đồ dùng dạy học, công trình xây dựng và các hiện vật khác có giá trị sử dụng, đáp ứng nhu cầu thiết thực của học sinh và nhà trường.

Đối với hình thức tài trợ bằng công trình, việc thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán, cấp phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo hiểm công trình xây đựng được thực hiện theo đúng quy trình của pháp luật hiện hành về xây dựng.

3. Tài trợ phi vật chất

Các tổ chức, cá nhân tài trợ có thể chuyển giao hoặc cấp quyền sử dụng không thu tiền đối với bản quyền hoặc quyền sở hữa các tài sản thuộc sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất, đóng góp ngày công lao động; cung cấp dịch vụ đào tạo, tham quan, khảo sát, hội thảo, chuyên gia tư vấn miễn phí cho nhà trường.

          V. QUY TRÌNH VẬN ĐỘNG TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI TRỢ

1. Vận động tài trợ

- Lãnh đạo nhà trường thống nhất với hội đồng sư phạm nhà trường về việc xây dựng kế hoạch vận động tài trợ

- Xây dựng kế hoạch vận động các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, các cá nhân …có lòng hảo tâm tài trợ kinh phí để tu sửa, xây dựng CSVC cho nhà trường, hỗ trợ các hoạt động dạy học, các hoạt động giáo dục trong nhà trường; trình Phòng GDĐT Phú Bình phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ.

- Thực hiện công khai kế hoạch vận động tài trợ trước hội đồng nhà trường, niêm yết tại trụ sở làm việc để cho toàn bộ phụ huynh, các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp,…được biết.

2. Tiếp nhận tài trợ

2.1. Ban hành Quyết định thành lập tổ tiếp nhận

Tổ tiếp nhận tài trợ bao gồm các thành phần chính như sau:

- Hiệu trưởng nhà trường - Tổ trưởng tổ tiếp nhận tài trợ.

- Các thành viên: Phó Hiệu trưởng, Kế toán, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Thư ký HĐSP; Thủ quỹ, Trưởng ban đại diện CMHS của nhà trường.

          Tổ tiếp nhận có trách nhiệm phổ biến, thông tin rộng rãi mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc của hoạt động tài trợ; cung cấp thông tin thời gian, địa chỉ, tên và số tài khoản tiếp nhận của nhà trường; nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng các khoản tài trợ bằng hiện vật hoặc phi vật chất.

          Tổ tiếp nhận tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2.2. Tổ chức tiếp nhận khoản tài trợ như sau

Tổ chức tiếp nhận tài trợ bằng tiền mặt, hiện vật, phi vật chất từ các tổ chức cá nhân bằng văn bản xác nhận tài trợ, ban tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ khoản tài trợ đã tiếp nhận về cho nhà trường.

a. Đối với khoản tài trợ bằng tiền mặt

Nhà trường tiến hành mở sổ kế toán chi tiết theo dõi riêng số tiền được tài trợ, sử dụng số tiền được tài trợ.

Đối với các khoản tài trợ bằng kim cương, đá quý, kim loại quý thì nhà trường phối hợp với tổ tiếp nhận bán cho Ngân hàng thương mại hoặc tổ chức bán đấu giá và nộp số tiền thu được về quỹ.

b. Đối với  các khản tài trợ bằng hiện vật

Nhà trường phối hợp với tổ chức tiếp nhận tài trợ thực hiện các thủ tục nhận bàn giao, chuẩn bị mặt bằng, kho bãi để bảo quản hiện vật tài trợ được đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng.

Trường hợp tài trợ bằng công trình xây dựng cơ bản theo hình thức “Chìa khóa trao tay” nhà tài trợ hoàn thành hồ sơ, tài liệu và chứng từ liên quan đến xây dựng công trình chuyển giao cho nhà trường và cơ quan tài chính cùng cấp để thực hiện hạch toán theo giá trị công trình tài trợ đã bàn giao theo quy định hiện hành.

c. Đối với khoản tài trợ phi vật chất

Nhà trường tiếp nhận, quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và theo các văn bản pháp lý hiện hành.

3. Quản lý, sử dụng tài trợ

Nhà trường lập kế hoạch sử dụng tài trợ, trong đó xác định rõ mục đích, đối tượng thụ hưởng, cách thức tổ chức thực hiện, tiến độ thực hiện.

Kế hoạch sử dụng tài trợ phải được công bố và niêm yết công khai trước khi tổ chức thực hiện ít nhất 15 ngày làm việc để lấy ý kiến đóng góp của toàn bộ giáo viên, nhân viên, các nhà tài trợ.

Quá trình thực hiện kế hoạch phải tuân thủ đúng mục đích đã đề ra, đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn định mức theo đúng quy định.

Các sản phẩm, công trình hình thành từ nguồn tài trợ phải đảm bảo sử dụng đúng mục đích và được bố trí kinh phí duy tu, bảo trì bảo dưỡng,…

Giá trị của khoản tài trợ được theo dõi và ghi chép trong sổ kế toán cả nhà trường theo quy định.

4. Báo cáo tài chính và công khai tài chính

Nhà trường tiến hành tổng hợp kịp thời vào báo cáo quyết toán thu, chi tài chính các khoản tài trợ theo từng năm học.

Nhà trường sử dụng tài trợ công khai nội dung báo cáo tài chính năm và công khai quyết toán thu, chi tài chính đối với các khoản tài trợ.

Nội dung công khai tài chính bao gồm: Tên khoản tài trợ, tên tổ chức tài trợ, giá trị tài trợ, quyết toán thu chi, kết quả kiểm toán (nếu có).

Hình thức công khai báo cáo tài chính: Bằng văn bản báo cáo cho cơ quan quản lý cấp trên có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ và cơ quan tài chính đồng cấp, đồng thời niêm yết tại đơn vị.

Thời điểm công khai: Việc công khai báo cáo tài chính được thực hiện ngay sau khi kết thúc quyết toán năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Nhà trường tiếp nhận và sử dụng kinh phí tài trợ theo đúng các văn bản hướng dẫn về nguyên tắc tài chính. Tổ chức thực hiện đánh giá sau khi kết thúc năm học về công tác vận động, tiếp nhận tài trợ. Lập báo cáo thu, chi các khoản tài trợ và kết quả thực hiện gửi cơ quan quản lý cấp trên. Đồng thời báo cáo trước toàn thể phụ huynh hằng năm và cho các cá nhân, tổ chức tài trợ.

VI. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nhà trường tổ chức vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ.

          Ban giám hiệu nhà trường thống nhất chủ trương xây dựng kế hoạch, làm văn bản, tờ trình báo cáo Phòng GDĐT phê duyệt về chủ trương, kế hoạch. Thực hiện niêm yết công khai.

Sau khi được phê duyệt của cấp có thẩm quyền, nhà trường tiến hành công khai trong hội đồng sư phạm và niêm yết tại trụ sở làm việc. Sau khi niêm yết công khai mà tất cả đều đồng ý với kế hoạch, chủ trương thì tiến hành tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tham gia và chỉ đạo triển khai thực hiện thành lập tổ tiếp nhận theo thông tư  số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ GDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục quốc dân.

VII. DỰ TOÁN KINH PHÍ VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ

          * Tổng kinh phí dự kiến cần vận động: 97.500.000 đồng.

Số tiền bằng chữ: Chín mươi bảy triệu năm trăm nghìn dồng

           Trong đó:

- Sửa chữa, thay thế thiết bị điện nước, công trình vệ sinh nhà lớp học, sơn sửa đồ chơi ngoài trời: 28.650.000 đồng.

- Mua bếp gas công nghiệp: 31.590.000 đồng

- Mua tủ nấu bằng gas: 16.000.000 đồng

- Xây dựng khuôn viên vườn hoa, cây cảnh trước nhà B cụm trung tâm: 9.790.000 đồng

- Xây dựng khu xử lý rác thải cụm trung tâm: 11.740.000 đồng

 (Có dự toán kinh phí chi tiết kèm theo)

VIII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Việc vận động tài trợ và tiếp nhận tài trợ phấn đấu hoàn thành trong năm học 2021-2022. Việc tuyên truyền công tác vận động tài trợ được tiến hành thường xuyên liên tục trong cả năm học, đặc biệt chú trọng ở thời điểm đầu năm học mới. Việc tiếp nhận tài trợ diễn ra ở mọi thời điểm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cá nhân, tổ chức có lòng hảo tâm tài trợ.

Dự kiến huy động tài trợ kinh phí sẽ thực hiện trong năm học 2021-2022. Khi hoàn thành toàn bộ công việc, kinh phí theo như kế hoạch đã được phê duyệt sẽ kết thúc. Sau khi hoàn thành kế hoạch, nhà trường sẽ tiếp tục xây dựng các kế hoạch cho năm học tiếp theo.

Sau khi tiếp nhận kinh phí tài trợ, đảm bảo thu, chi theo đúng nguyên tắc tài chính. Khi có sự thay đổi, nhà trường sẽ bàn bạc và quyết định cụ thể.     

Trên đây là kế hoạch vận động tài trợ kinh phí xây dựng, tu sửa CSVC năm học 2021-2022 của trường Mầm non Bàn Đạt trình phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Bình thẩm định, phê duyệt./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT Phú Bình (P/d);

- UBND xã Bàn Đạt (B/c);                                                             

- Ban giám hiệu (T/h);

- Ban đại diện CMHS (P/h);

- Lưu: VT, KT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Trần Thị Hảo

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 15
Tháng 09 : 820
Năm 2022 : 3.521